چاپ کردن این صفحه

سیستم مدیریت اطلاعات قرض الحسنه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: محصولات

افتتاح حساب و ثبت مشخصات کامل صاحب حساب و ثبت اسامي و مشخصات تعدادي که حق امضا دارند.
امکان معرفي چاپ معرفي چاپ جديد.
قابليت جستو جو در حسابها
قابليت مسدود نمودن حساب خاص.
ثبت فرم واريز وجه به حساب پس انداز :
امکان ثبت واريزهاي نقدي به حساب پس انداز مشتريان و نام پرداخت کننده .
نمايش تصوير صاحب حساب.
نمايش موجودي و مانده فعلي صاحب حساب .

 

سیستم مدیریت اطلاعات قرض الحسنه

1-اطلاعات پايه :
1-1ثبت مشخصات قرض الحسنه.
1-2 ثبت اسامي شهرها .
1-3 قابليت تعيين موقعيت کامپيوترها و صندوق (تعريف جداگانه صندوق براي هريک از کامپيوترها).
1-4 قابليت اضافه نمودن کاربر جديد و تغيير يا حذف کاربران قبلي .

2-عمليات روزانه :
2-1 افتتاح حساب و ثبت مشخصات کامل صاحب حساب و ثبت اسامي و مشخصات تعدادي که حق امضا دارند.
2-1-2 امکان معرفي چاپ معرفي چاپ جديد.
2-1-3 قابليت جستو جو در حسابها ( (F5.
2-1-4 قابليت مسدود نمودن حساب خاص.
2-2 ثبت فرم واريز وجه به حساب پس انداز :
2-2-1 امکان ثبت واريزهاي نقدي به حساب پس انداز مشتريان و نام پرداخت کننده .
2-2-2 نمايش تصوير صاحب حساب.
2-2-3 نمايش موجودي و مانده فعلي صاحب حساب .
2-2-4 امکان وصل شدن به فرم دريافت و پرداخت نقدي جهت ثبت عمليات دريافت قسط ((F6.
2-2-5 نمايش گردش حساب هريک از مشتريان در محدوده زما ني خاص .
2-2-6 قابليت ابطال هريک از اسناد واريزي (F8) و ثبت عمليات جديد (F1).
2-3 ثبت فرم برداشت از حساب پس انداز :
2-3-1 امکان ثبت برداشت وجه از حساب پس انداز مشتريان و نام گيرنده .
2-3-2 نمايش تصوير صاحب حساب .
2-3-3 نمايش موجودي مانده فعلي صاحب حساب.
2-3-4 امکان وصل شدن به فرم دريافت و پرداخت نقدي و ثبت عمليات دريافت قسط (F6).
2-3-5 نمايش گردش حساب هر يک از مشتريان در محدوده زماني خاص (F1).
2-3-6 قابليت ابطال هريک از اسناد برداشت (F8) و پبت عمليات جديد (F1).
2-4 ثبت عمليات مربوط به دريلفت هاي نقدي قرض الحسنه (اقساط وام )براي هر سند.
2-4-1 قابليت ثبت شرح حساب بدهکار و بستانکار .
2-4-2 امکان ابطال سند و ثبت عمليات جديد .

3-امور مالي :
3-1 تفکيک حسابهاي شرکت به حسابهاي کل و معين .
3-2 قابليت تغيير شماره حسابها .
3-3 قابليت ثبت ليست بانکها و شعب مربوط به هريک .
3-4 سند زدن تمامي اسناد به شکل خودکار توسط برنامه و امکان اصلاح اسناد ثبت شده و يا زدن سند جديد توسط کاربر.
3-5 قابليت اصلاح مانده حسابها.

4-گزارشات :
4-1 گزارش گردش حسابهاي پس انداز مشتريان با توجه به محدوده تاريخي خاص.
4-2 گزارش گردش حسابهاي جازي مشتريان با توجه به محدوده تازيخي خاص.
4-3 قابليت سفارش اقساط روز جاري .
4-4 قابليت نمايش اقساط معوقه .
4-5 گزارش دفاتر مالي (روزنامه کل و معين ).
4-6 گزارش ميانگين مانده حسابها بصورت ماهانه و روزشمار و همچنين نمايش گردش هر يک از حسابها.
4-7 امکان تهيه و نمايش نام حسابها .
4-8 نمايش کليه اسناد مالي و تفکيک اسناد مالي نامعتبر.

5-امکانات :
5-1 قابليت جست وجو در اسناد مالي .
5-2 امکاناتي از قبيل دفترچه تلفن و ماشين حساب .
5-3 قابليت تهيه نسخه پشتيباني از برنامه در هر روز .

بازدید 1589 بار