چاپ کردن این صفحه

سیستم مدیریت اطلاعات مالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در: محصولات

قابلیت تعریف بیس از یک صندوق و مرتبط نمودن هر صندوق با یک کامپیوتر .

امکان ثبت اسامی که مجاز به تنظیم سند افتتاحیه می باشند .

تنظیم کنترل های سیستم :

امکان تعیین سال مالی .

قابلیت تنظیم زمان نمایش یادداشت روزانه و چک های سررسید نزدیک ( چند روز قبل از سررسید ) برای کاربر بعد از باز شدن برنامه .

قابلیت اضافه نمودن کاربر جدید ، تعیین سطح دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار برای هر کاربر و تغییر یا حذف کاربران قبلی .

تفکیک حساب های شرکت به گروه حساب ها و ثبت هریک .

 

معرفي نرم افزار مالي :

1- اطلاعات پایه :

1-1ثبت مشخصات شرکت .

2-1 ثبت شعبه های شرکت .

3-1 ثبت اسامی شهر ها .

4-1 ثبت لیست بانک ها و شعب مربوط به هر بانک .

5-1 ثبت اسامی پیگیری کنندگان اسناد برگشتی .

6-1 ثبت اسامی کارپردازان .

7-1 قابلیت تعریف بیس از یک صندوق و مرتبط نمودن هر صندوق با یک کامپیوتر .

8-1 امکان ثبت اسامی که مجاز به تنظیم سند افتتاحیه می باشند .

9-1 تنظیم کنترل های سیستم :

1-9-1 امکان تعیین سال مالی .

2-9-1 قابلیت تنظیم زمان نمایش یادداشت روزانه و چک های سررسید نزدیک ( چند روز قبل از سررسید ) برای کاربر بعد از باز شدن برنامه .

10-1 قابلیت اضافه نمودن کاربر جدید ، تعیین سطح دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار برای هر کاربر و تغییر یا حذف کاربران قبلی .

2 امور مالی :

1-2 تفکیک حساب های شرکت به گروه حساب ها و ثبت هریک .

2-2 ثبت حساب های کل ، معین و تفصیلی به شکل پیوسته در یک صفحه .

3-2 قابلیت تعریف حساب های سود و زیانی و تعیین این که هر یک از حساب های مذکور با چه حسابی بسته شود .

4-2 قابلیت ثبت آدرس ، تلفن و مشخصات افراد .

5-2 قابلیت ثبت لیست بانک ها و ششعب مربوط به هر یک .

6-2 امکان ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد .

7-2 امکان استفاده از فرم اعلامیه بدهکار/ بستانکار .

8-2 قابلیت تعریف حساب بانکی جهت وصول اسناد واگذاری به بانک .

9-2 قابلیت ثبت گردش چک های دریافتنی ( دریافت ، واگذاری ، وصول ، برگشت زدن و عودت دادن .

10-2 نمایش آمار اسناد برگشتی سال قبل .

11-2 قابلیت جستجو در اسناد دریلفتنی و نمایش آخرین گردش هر چک .

12-2 قابلیت ردیابی اسناد دریافتنی و نمایش کلیه گردش های مربوط به هر چک .

13-2 گزارش کنترل گردش اسناد دزیافتنی جهت نمایش چک های با گردش اشتباه و عدم رعایت تقدم و تاخر در ثبت به منظور اصلاح اسناد مذکور .

14-2 قابلیت ثبت یادداشت برای اسناد برگشتی توسط کاربران مجاز .

15-2 قابلیت نمایش اسناد دریافتی و پرداختی سررسید نزدیک .

16-2 ثبت مشخصات دسته چک های شرکت و قابلیت تنظیم مکان چاپ اطلاعات روی برگه چک .

17-2 ثبت گردش چک های پرداختی ( صدور و پرداخت ، پاس شدن و عودت دادن ) .

18-2 قابلیت جستجو در اسناد پرداختنی و نمایش آخرین گردش هر چک .

19-2 قابلیت نمایش چک های پرداختنی از تاریخ گذشته و میزان کسری یا اضافی موجودی بانکی با توجه به مبلغ چک های روزهای آینده .

20-2 سند زدن تمامی اسناد به شکل خودکار توسط برنامه و امکان اطلاح اسناد ثبت شده و یا زدن سند جدید توسط کاربر .

21-2 جستجو در مبالغ و شرح های اسناد مالی جهت یافتن سندی که شماره اش را از یاد برده اید .

22-2 قابلیت بستن حساب ها در پایان سال .

3 گزارش ها :

1-3 گزارش اقساط معوق و چک های سررسید نزدیک .

2-3 نمایش گردش چک های دریافتنی ( کلیه اسناد دریافتی ، اسناد دریافتی وصول شده ، اسناد دریافتی وصول نشده ، اسناد دریافتی واگذار شده ، اسناد دریافتی در جریان وصول ، اسناد دریافتی عودت شده و اسناد دریافتی برگشتی از بانک ) .

3-3 نمایش گردش چک های پرداختنی (کلیه اسناد پرداختی ، اسناد پرداختی پاس شده ، اسناد پرداختی پاس نشده ، اسناد پرداختی عودت شده و اسناد پرداختی که به منظور انتقال وجوه بین حساب های جاری صادر شده اند .

4-3 نمایش وضعیت چک های برگشتی .

5-3 نمایش برگ چک های استفاده نشده هر دسته چک .

6-3 نمایش گردش نقدی حساب ها به تفکیک محدوده تاریخی ، در سطح معین و تفصیلی .

7-3 نمایش گردش چک حساب ها به تفکیک محدوده تاریخی ، در سطح معین و تفصیلی .

8-3 امکان نمایش مانده فعلی حساب های معین ، تفصیلی و گردش هر یک .

9-3 گزارش دفاتر مالی شرکت ( روزنامه ، کل ، معین و تفصیلی ) .

10-3 امکان نمایش گردش هر یک از حساب های شرکتبرای محدوده تاریخی خاص .

11-3 قابلیت تهیه گزارش عملکرد روزانه .

12-3 گزارش تراز آزمایشی در سطح کل ، معین و یا تفصیلی برای حساب های خاص به تفکیک محدوده تاریخی .

13-3 نمایش کلیه اسناد مالی و تفکیک اسناد مالی نامعتبر از آن ها .

14-3 نمایش خلاصه سند روزانه و ماهانه .

15-3 نمایش عملکرد هر یک از کاربران .

4 سیستم :

1-4 امکاناتی از قبیل تهیه فرم یادداشت روزانه و دفترچه تلفن .

2-4 امکان تهیه نسخه پشتیبان از برنامه در هر روز .

بازدید 1315 بار
آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 مرداد 1397 20:00