01142202801phone icon

09118110172

جهان گستر

معرفی نرم افزار استهلاک

منتشرشده در: محصولات

قابلیت گروه بندی نمودن اموال و تعیین استهلاک پذیر بودن یا نبودن هر گروه.

قابلیت تعریف اموال در هر گروه و اختصاص شماره پلاک به هر یک

 

معرفی نرم افزار استهلاک
1-اطلاعات پایه:
1-1قابلیت گروه بندی نمودن اموال و تعیین استهلاک پذیر بودن یا نبودن هر گروه.
1-2قابلیت تعریف اموال در هر گروه و اختصاص شماره پلاک به هر یک.
1-3 تعیین تعداد،بهای واحد،بهای تمام شده،تاریخ خرید،تاریخ بهره برداری و حسابی جهت ثبت سند استهلاک.
1-4 تعیین روش محاسبه استهلاک(روش مستقیم با تعیین عمر مفید و روش نزولی با تعیین درصد استهلاک)
1-5 امکان ثبت اطلاعات مربوط به تاریخ فروخته شدن، دوره عدم استفاده و تاریخ و مبلغ افزایش ارزش (ارزش افزوده)هر یک از اموال.
1-6 قابلیت نمایش استهلاک هر یک از اموال از همین فرم با استفاده از کلید میانبر.

2-عملکرد:
2-1 نمایش هزینه استهلاک محاسبه شده تمامی اموال و قابلیت ثبت سند مربوطه در سیستم مالی تنها با انتخاب یک گزینه.
2-1 نمایش ارزش دفتری اموال پس از کسر استهلاک محاسبه شده.

3-گزارشات:
3-1 نمایش جدول استهلاک هر یک از اموال با قابلیت جستجوی نام گروه،نام اموال و سال مالی.
3-2 نمایش استهلاک سالانه برای هر یک از اموال و یا برای کل اموال (تاریخ بهره برداری،تعداد،بهای تمام شده،استهلاک سنوات قبل،ارزش دفتری ابتدای دوره،هزینه استهلاک دوره،ذخیره استهلاک انباشته و ارزش دفتری پایان دوره)

آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 مرداد 1397 19:14

آدرس ما

map jahan

تماس با ما

تلفن های تماس:

011-42202802    011-42202801

  09212202801    09118110172

                  09113260687

رسانه های مجازی:

درباره شرکت جهان گستر