چاپ کردن این صفحه

نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: محصولات

آزمايشگاه خاك شناسي

آزمايشگاه گياه شناسي

 ------------------------------------------------

آزمایشگاه خاک شناسی

اطلاعات پايه :
1-1 ثبت مشخصات آزمايشگاه .
1-2 ثبت انواع آزمايش .
1-3 قابليت معرفي انواع پذيرش .
1-4 معرفي انواع کشت .
1-5 ثبت ليست متقاضيان .
1-6 ثبت ليست مراجع معرفي کننده .
1-7 ثبت اسامي شهرها و روستاها .
1-8 تنظيمات سيستم :
1-8-1 قابليت تغيير سال مالي .
1-8-2 انکان ثبت اطلاعات و توضيحات مربوط به خاک و گياه در مراحل مختلف.
1-8-3 قابليت ثبت پيغام انتهاي صفحه .

عمليات روزانه :
2-1 ثبت مشخصات کامل هر آزمايش از قبيل نوع کشت و سن کشت و ... .
2-2ثبت محاسبات مربوط به آناليز خاک و آب با قابليت چاپ 3نوع نامه و گزارش کامل از نتايج حاصله .
2-3 قابليت ثبت مشخصات گياه و درج نتايج مراحل کوددهي و چاپ 3نوع نامه در 2سايز.
2-4 امکان جست وجو آزمايشات و F5.
2-5 قابليت اضافه نمودن آزمايش جديد(Insert).

امکانات :
3-1 امکاناتي از قبيل ماشين حساب و دفترچه تلفن .
3-2 امکان تهيه پشتيباني از برنامه در هر روز.

----------------------------------------------

آزمایشگاه گیاه شناسی

اطلاعات پايه:
1-1 ثبت مشخصات آزمايشگاه .
1-2 ثبت انواع گياهان و محصولات و ارقام مربوط به هر يک .
1-3 ثبت ليست متقاضيان .
1-4 ثبت ليست مراجع معرفي کننده.
1-5 درج انواع پذيرش.
1-6 ثبت واحدهاي اندازه گيري مورد نياز جهت ثبت نام اطلاعات .
1-7 ثبت اسامي شهرها و روستاها .
1-8 تنظيمات سيستم :
1-8-1 قابليت تغيير سال مالي .
1-8-2 قابليت اضافه نمودن کاربر و تغيير يا حذف کاربران قبلي.

عمليات روزانه:
2-1 ثبت مشخصات کامل هر آزمايش و تعيين وضعيت زمين برگ و خاک.
2-2 ثبت عمليات مربوط به تشخيص و پيگيري آزمايشات از قبيل بازديدهاي مزرعه اي تشخيص آزمايشگاهي توصيه هاي فني مبارزه غير شيميايي و همچنين دستورالعمل مصرف سم /عوامل بيولوزيک.
2-3 امکان انتخاب تصاوير در 4 مرحله آزمايش.
2-4 قابليت گرفتن 2نوع چاپ از مشخصات هر آزمايش.
2-5 امکان جست وجوي آزمايشات F5)).
2-6 قابليت اضافه نمودن آزمايشات جديد(F1).

امکانات:
3-1 امکانات از قبيل ماشين حساب و دفترچه تلفن .
3-2 امکان تهيه نسخه پشتيباني در هر روز.

بازدید 1389 بار